BİZƏ YAZIN
ŞAHDAĞ MİLLİ ETNİK QRUPUNUN ETNOTANITIM-XƏBƏR SAYTI
Bizim seçim
Xəbərləri çeşidlə: xəbərin tarixinə görə | məşhurluğa görə | oxunma sayına görə | əlifbaya görə
Р.А. ДАНАКАРИ, Р.Б. МОБИЛИ ЭТНИЧЕСКАЯ ГРУППА УДИНЫ: ОТ ДРЕВНЕЙ ПИСЬМЕННОСТИ К НОВОЙ АЗБУКЕ (ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ БЫТИЕ) Материалы IV Международного Конгресса Кавказоведов, Тбилиси 2016, с. 189-194. Кризис и распад СССР, а затем интенсивные процессы глобализации и миграционные волны
Dünyanın ən məşhur televiziyalarından olan BBC Azərbaycanın Quba rayonunda yerləşən Xınalıq kəndi barədə reportaj hazırlayıb. Missiya.az xəbər verir ki, reportajda kənd əhalisinin tarixi köklərinə, coğrafi yerləşməsinə və adət-ənənəsinə xüsüsi diqqət yetirilib. "Qafqaz dağlarında yerləşən Xınalıq
Происхождение древнего памятника, расположенного в Алазань-Хафтаранской долине, не связано ни с христианством, ни с исламом, ведь священное для местных жителей место насчитывает 3-5 тысяч лет. Азербайджан является государством с уникальной историей. Свидетельства различных древних культур можно
18 августа, 2016 Экспедиция «Древняя Кабала» Института археологии и этнографии НАНА, которая на территории Кабалинского района ведет раскопки археологических памятников, относящихся к энеолиту и бронзовому веку (4-3 тысячелетия до н.э.), продолжает исследования в летнем сезоне 2016 года. Об этом
После статьи «Уничтоженный 52 года назад Шахназаровым албанский дипломат нищенствует с тремя детьми в Баку», опубликованной на азербайджанском ресурсе Vesti.az в сети Facebook разгорелась бурная дискуссия, участниками которой стали директор НИИ Албанистики Фейзудин Нагиев и член института общей
Колоритный регион Азербайджана - Хачмаз, примечателен древней историей, богатой культурой и живописной природой. Все эти достоинства издавна привлекают сюда толпы отдыхающих, благодаря чему Хачмаз по праву считается центром туризма страны. Не случайно именно на территории Хачмазского района
İslam.az представляет вниманию читателей статью, опубликованную на сайте "Вестник Кавказа". В ней приводится подробный анализ 4-хдневнего противостояния войск Азербайджана и Армении на фронте. Отметим, что после написания статьи был произведен обмен телами погибших, но на общую картину потерь это
Азербайджан - это кладезь знаний и артефактов. "Говоря    о том, на сколько генетически разнородных групп делится современное население Азербайджана,    можно отметить, что этнический состав весьма разнообразен. Если исключить из рассматриваемого кругозора таких
Əslən Qubanın Şahdağ ətrafındakı Söhüb kəndindən olan professor, filologiya elmləri doktoru, Beynəlxalq Eko-İnformasiya Akademiyasının akademiki, filoloq-tarixçi, politoloq Vaqif Arzumanlı 1947-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Quba rayonunda anadan olub. Onbirillik
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Bəstəkarlar İttifaqı, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi və Şəki şəhəri İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Şəkidə iyulun 1-5 tarixləri arasında Şəki "İpək Yolu" Beynəlxalq Musiqi Festivalı keçirildi. Festivalda Azərbaycanda yaşayan