ŞAHDAĞ MİLLİ ETNİK QRUPUNUN ETNOTANITIM-XƏBƏR SAYTI
  • Buduq kəndi - buduqluların tarixi vətəni

  • Cek kəndi - ceklərin tarixi vətəni

  • Cek kəndi qışda

  • İşğın gölü

  • Əlik kəndi - əliklilərin tarixi vətəni

  • Qrızın Cek kəndindən görüntüsü

  • Xinalıq kəndi - xınalıqlıların tarixi vətəni

  • Xınalıq kəndi

Аэропорт Сургута будет назван в честь Фармана

4 декабря 2018 Аэропорт Сургута может быть назван в честь выдающегося советского геолога

BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının Nazirlər

23 noyabr 2018 Noyabrın 20-də Nyu-Yorkda keçirilən BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının

Mədəni irsimizin UNESCO-da növbəti təntənəsi 6

29 noyabr 2018 Minilliklərin yaşıdı olan Yallı rəqsi və “Dədə Qorqud” dastanı ilə

Стрельба из традиционного лука может быть

1 декабря 2018 Заявка Турции по включению стрельбы из традиционного лука в списки нематериального

Prezident İlham Əliyev Xalq rəssamı Tahir

28 noyabr 2018 Xalq rəssamı Tahir Salahova Hörmətli Tahir müəllim! Sizi –

“Bölgələrdən bölgələrə” yaradıcılıq festivalının

30 noyabr 2018 Noyabrın 30-da Cəlilabad rayonunda “Bölgələrdən bölgələrə”

Владимир Путин поздравил Таира Салахова с юбилеем

29 ноября 2018 Президент России Владимир Путин поздравил народного художника Таира Салахова с

В ИСАА МГУ стартовал фестиваль Насими

19 ноября 2018   В Москве, в Институте стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ имени М.В. Ломоносова в

"Семь красавиц" в Москве

21 ноября 2018 21 ноября в Москве открылась выставка "7 красавиц", посвященная творчеству

Азербайджан познакомится с опытом Дагестана по

12 октября 2018 Азербайджанские центры обслуживания граждан "Асан Хидмет" ознакомятся с опытом

РФ поставит электроэнергию в Иран через

12 октября 2018 Пробные поставки электроэнергии из России в Иран по энергокоридору "Россия -

Latviyanın ədliyyə naziri Quba Soyqırımı Memorial

17 sentyabr 2018 Latviya Respublikasının ədliyyə naziri Dzintars Rasnaçsın başçılıq
    Lahıc! Bu adı eşitməyən azərbaycanlı yoxdur. Burada olmaq, zaman-zaman televizordan izlədiyi misgər dükanlarını, zindan başında çalışan ustaları, zərif və parlaq misgərlik məmulatını görmək xoşbəxtliyi isə ömür boyu əsla unudulmayacaq mənzərələrdir. Lahıc qəsəbəsinin qədimliyi, burada şəhərsalma baxımında hələ yüzlərlə il bundan əvvəl əldə edilmiş uğurlar isə onu turistlər üçün daha maraqlı, cazibədar edir.
  Shahdagpeoples.az saytının təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Fotoqraflar Birliyinin üzvləri İlkin Səlifov və Elxan Qəniyev, videooperator Araz Teymurxanlı və portalımızın təmsilçisindən ibarət yaradıcı qrup Quba Dağıstanındakı Şahdağ milli-etnik qrupuna aid Qrız, Haput, Cek, Əlik, Xınalıq və Buduq kəndlərində, eləcə də Yergüc kəndinin indi tərk edilmiş tarixi ərazisində olaraq foto və videoçəkilişlər aparmışlar. Qrupun səfər
Həmsöhbətimiz tanınmış tarixçi-arxeoloq, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü İlyas Babayevdir.     – İlyas müəllim, uzun illərdən bəridir ki, Qafqaz Albaniyasının mərkəzi şəhəri olan Qəbələdə arxeoloji qazıntıların aparılmasına rəhbərlik edirsiniz. Albaniyanın yaranması ərəfəsində bizim ərazilərimizdə ictimai-siyasi şərait necə idi?   – Albaniya e.ə. IV əsrdə yaranıb. Əvvəllər bu ərazi Əhəmənilər imperiyasının tərkibində
  Китайцы приезжают в Дербент в поисках Великой Кавказской стены, паломники из Индии – за семейным благополучием. Город, чьё название в переводе означает «закрытые врата», принимает туристов со всего мира с открытой душой, множеством приятных сюрпризов и исторических загадок.  
  Belə deyirlər ki, keçmişdə dövlətli bir kişinin Bənövşə adında bir qızı olur. Bənövşə varlı qızı olmasına baxmayaraq heç kimə yuxarıdan aşağı baxmaz, hamını bir gözdə görərdi. Onların sayı-hesabı bilinməyən qoyunlarını Yetim adlı bir çoban otararmış. Fərasəti, qoçaqlığlı, sədaqəti ilə ağasının hörmətini qazanmış Yetim ürəyinin hökmü ilə Bənövşəyə məhəbbət yetirir. Çoban məhəbbətini özünə ar
  21 dekabr 2016 Azər­bay­can ta­ri­xin­də izi olan top­lum­lar­dan bi­ri ki­mi cek­li­lə­rin özü­nə­məx­sus ye­ri var. Cek­li­lər Azər­bay­can­da ya­şa­yan et­nik top­lum­lar­dan bi­ri ki­mi öl­kə­mi­zin hə­ya­tın­da mü­hüm rol oy­na­yıb. Ke­çən ya­zı­mız­da cek­li­lə­rin
Лезгины являются одним из крупных по численности дагестанских народов Кавказа. В Азербайджане лезгины компактно живут…
Традиционными занятиями лезгин в равнинной и предгорной зонах являются земледелие и стационарное скотоводство. Большой часть посевной площади занимают…
Азербайджан издревле привлекал к себе различные племена и народы. Среди них и евреи, сохранившие собственную материальную и духовную культуру…